calendari típic

El temps de desenvolupament d’un projecte varia molt segons les característiques, les dimensions i la complexitat del web. Tanmateix, la majoria de llocs web que construïm, tenen unes característiques semblants, quant a la mida, que permeten establir un calendari de treball bastant aproximat, tot i que per a cada projecte, marquem un calendari propi, de manera més ajustada.

Aquest calendari pressuposa que ja s’ha signat el contracte de col·laboració, que el mateix client aporta els continguts, i que respon a les nostres sol·licituds de material o d’informació, en el termini d’uns dos dies.

disseny visual: 3 a 5 setmanes

Les primeres maquetes visuals es poden veure al cap de dues setmanes. A partir d’aquí pots demanar els canvis que creguis convenients. Aquesta etapa requereix respostes ràpides del client per no alentir el procés. Els canvis sol·licitats acostumen a estar enllestits al cap d’un parell de dies. Si els canvis obliguen a refer totalment el disseny, aquesta etapa pot endarrerir-se una setmana. Aquesta etapa finalitza quan obtenim l’aprovació del disseny visual.

desenvolupament: 3 a 7 setmanes

Iniciem la programació del disseny i construïm la pàgina d’inici i l’estructura de les pàgines següents. En aquest moment demanem els continguts que ha d’aportar el client, per començar-los a incorporar al lloc web.

Aquest període és força variable i depèn del nombre de pàgines que contingui el web, i de la seva complexitat. Pots provar en tot moment el funcionament del web per fer les esmenes necessàries, fins donar l’aprovació final.

llançament: 1 dia

Un cop aprovat el projecte, demanem completar el pagament i el pengem al servidor definitiu del client.

Durant la setmana següent fem el seguiment del web per assegurar-ne el bon funcionament i per corregir els possibles errors que han passat inadvertits.

A partir d’aquest moment donem per finalitzat el projecte, tot i que podem seguir col·laborant, mitjançant un manteniment del web.