fases del projecte

recollir informació

El detall obtingut en aquesta fase ser√† el que permetr√† obtenir un resultat d’acord amb el que s’espera. En aquesta fase definim els objectius i el prop√≤sit del web, si ha de proporcionar informaci√≥ o b√© ha de vendre un producte o un servei. Cal saber a qui va dirigit el web per valorar com introduir els continguts a fi que siguin comunicatius.

planificació

Amb les dades de la primera fase, comencem la planificaci√≥. Decidirem l’estructura del web, definirem l’arquitectura de la informaci√≥ i com la situarem en el web. Decidirem tamb√© quines tecnologies utilitzarem, segons les necessitats.

disseny

Et proposar√© un disseny apropiat i coherent amb els objectius del projecte, en el qual, valorarem des de la tipografia fins als colors, passant per l’estructura i la distribuci√≥ dels continguts, sense oblidar les normes d’accessibilitat recomanades actualment. El seguiment del disseny es pot fer en l√≠nia per tal que puguis participar en l’elaboraci√≥.

desenvolupament

Un cop aprovat el disseny visual, comencem el desenvolupament, la programaci√≥ i l’aplicaci√≥ de les tecnologies adequades, senzillament per fer que el web funcioni d’acord amb el que s’ha previst. Aquest √©s tamb√© el moment d’incorporar els continguts, seguint les pautes que s’han decidit. zaatim pot aportar tamb√© els continguts i redactar-los. I, en qualsevol cas, podr√†s controlar tot el proc√©s.

proves finals i publicació

S’ha completat el desenvolupament. Cal comprovar-ne el funcionament i valorar l’optimitzaci√≥. Comprovem la compatibilitat amb els navegadors m√©s populars, l’adequaci√≥ als est√†ndards del World Wide Web Consortium, aix√≠ com les proves d’accessibilitat. Durant aquesta fase, fem les modificacions necess√†ries per assolir uns resultats √≤ptims aix√≠ com per obtenir un bon posicionament en els motors de cerca m√©s populars. Un cop ho hem aconseguit i tenim el teu vist i plau, pugem el web al seu servidor definitiu. Durant els dies seg√ľents al llan√ßament del web, comprovem que funciona correctament i, si cal, fem les correccions oportunes.

manteniment

Tot i haver completat el projecte, aquest estar√† sempre subjecte a futures modificacions i millores, a la introducci√≥ de nous continguts i a l’aplicaci√≥ de tecnologies noves. zaatim posa a la teva disposici√≥ un contracte de manteniment que s’adapti a les necessitats pr√≤pies del web.