arquitectura de la informació

L’arquitectura de la informació s’encarrega del disseny de les estructures, de l’etiquetatge i de la navegació, especialment en webs amb molt contingut. Es tracta d’estructurar els sistemes d’informació perquè l’usuari trobi fàcilment la informació que necessita, i també perquè trobi la informació que no sabia que necessitaria.

Això comporta activitats de disseny que cal fer des de l’inici del projecte, seguint les etapes següents:

  • Posar de manifest els objectius del projecte
  • Analitzar-ne el contingut
  • Efectuar activitats de recerca d’usuari
  • Analitzar les troballes de les tres primeres etapes
  • Desenvolupar un esquema per a l’estructura i l’etiquetatge
  • Desenvolupar la navegació i el disseny de les pàgines

Els primers elements de treball són el mapa del web i els wireframes. El mapa del web perfila l’estructura conceptual i detallada del lloc web. Per als llocs petits, el mapa del web es pot representar per mitjà d’un diagrama, mentre que en els llocs grans, pot ser convenient desplegar un enorme full de càlcul on es mostrin adequadament tots els detalls.

Els wireframes són dissenys de pàgines sense el tractament visual detallat, mostren el contingut que ha d’incloure cada pàgina i la seva posició bàsica. Els wireframes poden ser molt simples i conceptuals o molt detallats, segons el cas.