revisió experta

Una anàlisi exhaustiva del lloc web permet identificar punts febles i oportunitats de millora en molts aspectes. En el cas de les revisions de llocs web, és necessari efectuar un examen exhaustiu per identificar oportunitats de millorar la usabilitat, l’accesibiltat i el funcionament general.

La revisió l’ha de dur a terme una persona coneixedora dels comportaments humans i cognitius i experta en els sistemes que s’examinen.

Abans de començar a redissenyar el lloc, s’identifiquen totes les zones susceptibles de ser redissenyades. Durant el procés es fa un seguiment per aconseguir l’optimització del lloc. La revisió no pretén substituir les proves d’usabilitat però pot fer-les més fàcils.